Side Menu

 

Side Page

 สถิติวันนี้ 203 คน
 สถิติเมื่อวาน 206 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
4251 คน
58603 คน
1760253 คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-18


Side Page


ติดตามข่าวสารได้ทาง FACE BOOK

คิดถึง toyota คิดถึงเราค่ะ
ส่วนลดของแถมจัดเต็ม!!
ไอซ์และทีมงานยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
โทร 👉ไอซ์: 092-5165552
โทร 👉ป๊อบ: 092-5175552
ไลน์ 👉 ID: 0925165552

จองวันนี้ ฟรี!ประกันภัยชั้น 1ของแถมครบครัน ต่างจังหวัดซื้อได้ไม่ยุ่งยาก มา กทม. แค่วันรับรถ สนใจ TEL: 092-516-5552 ไอซ์ ยินดีบริการค่ะ
 รับจองโตโยต้าป้ายแดงทุกรุ่น 

😉จองรถโตโยต้าไม่ต้องมาโชว์รูมแล้วค่ะง่ายมากๆเลยสนใจแคมเปญดีดีทักไอซ์และพี่ป๊อบได้เลยคะ☎️ป๊อบ: 092-5175552 ☎️ไอซ์: 092-5165552 📱Line ID: 0925165552 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 ต่างจังหวัดซื้อได้ บริการเซ็นต์ไฟแนนซ์ถึงบ้านกลัวไม่ผ่านโทรปรึกษาดันให้ทุกเคส บริษัทยินดีคืนเงินจองหากผลไฟแนนซ์ไม่ผ่านการอนุมัติ

หากโทรมาไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยนะค่ะ เนื่องจากติดสายลุกค้าท่านอื่นอยู่ค่ะ ว่างแล้วไอซ์พี่ป๊อบพร้อม ทีมงาน จะรีบโทรกลับนะค่ะ หรือฝากคำถามไว้ในไลน์ นะค่ะ id line :0925165552

รบกวนกด LIKE เพจ หรือกดเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นจาก toyota ได้เลยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

             


   
 สินเชื่อเพื่อบริษัท หรือองค์กร

(Lease)

ทางเลือกที่ชาญฉลาด... สำหรับธุรกิจของคุณ

สินเชื่อรถยนต์แบบลีส (Financial Lease) เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับองค์กร และบริษัทด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทางการเงินสูงสุดพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาดเพื่อให้ท่านจัดสรรงบประมาณได้สะดวก และง่ายกว่าเดิมลีส คืออะไร

สินเชื่อรถยนต์แบบลีสเปรียบเสมือนการทำสัญญาเช่าระยะยาวโดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3 - 5 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่าผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

กลุ่มลูกค้า Lease

 1. เป็นนิติบุคคลซึ่งปะกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย (เช่น บจก., บมจ., หจก. เป็นต้น)
 2. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 3. อายุสัญญาเช่าของลีสซิ่ง เริ่มตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 48 เดือน
 4. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้น - ลดดอก (Effective Rate)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเช่าแบบลีสซิ่ง

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)
หากสัญญาเช่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์หนึ่งข้อหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ จะจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน อ้างอิงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุงปี 2550)

 1. การโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญา
 2. สิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของราคายุติธรรม
 3. อายุสัญญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของอายุการใช้งาน
 4. มูลค่าปัจจุบันของเงินค่าเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของราคายุติธรรม
 5. สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะ

ข้อบ่งชี้

 1. หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น
 2. ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของราคาซากที่ขาย (เช่น มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือที่อยู่ในรูปค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าลดให้ ซึ่งรวมแล้วมีจำนวนเท่ากับ ส่วนใหญ่ของจำนวนที่ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)
 3. ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่ 2 ด้วยการจ่ายค่าเช่าที่จำนวนต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดอย่างเป็นนัยสำคัญ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้เช่าต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)
 • มีสิทธิเลือกซื้อรถยนต์ได้ ตอนท้ายสัญญาในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา
 • ด้านภาษี:ประหยัดภาษีได้สูงสุด สามารถใช้สิทธิเพื่อขอยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนำค่าเช่าหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้สูงสุด ถึง 36,000 บาทต่อเดือน / ต่อคัน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ด้านการเงิน:ใช้เงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่ออัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนขึ้นลงของตลาดสินเชื่อ และค่าใช้จ่ายคงที่ตลอดอายุสัญญา

เอกสารผู้เช่า

 • 1.หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • 2.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม
 • 3.หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
 • 4.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • 5.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • 6.ประวัติความเป็นมาและรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท (Company Profile)
 • 7.เอกสารแสดงความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB)

(โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทฯ ทุกฉบับ)


เอกสารผู้ค้ำประกัน

 • 1.บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
 • 2.บัญชีเงินฝากอื่น (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน

(โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)


  
  


Copyright by Poppylove.  Designed by: ThemZa