Side Menu

 

Side Page

 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 227 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2695 คน
36204 คน
1677099 คน
เริ่มเมื่อ 2009-10-18


Side Page


ติดตามข่าวสารได้ทาง FACE BOOKจองวันนี้ ฟรี!ประกันภัยชั้น 1ของแถมครบครัน ต่างจังหวัดซื้อได้ไม่ยุ่งยาก มา กทม. แค่วันรับรถ สนใจ TEL: 092-516-5552 ไอซ์ ยินดีบริการค่ะ
 รับจองโตโยต้าป้ายแดงทุกรุ่น 

😉จองรถโตโยต้าไม่ต้องมาโชว์รูมแล้วค่ะง่ายมากๆเลยสนใจแคมเปญดีดีทักไอซ์และพี่ป๊อบได้เลยคะ☎️ป๊อบ: 092-5175552 ☎️ไอซ์: 092-5165552 📱Line ID: 0925165552 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 ต่างจังหวัดซื้อได้ บริการเซ็นต์ไฟแนนซ์ถึงบ้านกลัวไม่ผ่านโทรปรึกษาดันให้ทุกเคส บริษัทยินดีคืนเงินจองหากผลไฟแนนซ์ไม่ผ่านการอนุมัติ

หากโทรมาไม่ได้รับสายต้องขออภัยด้วยนะค่ะ เนื่องจากติดสายลุกค้าท่านอื่นอยู่ค่ะ ว่างแล้วไอซ์พี่ป๊อบพร้อม ทีมงาน จะรีบโทรกลับนะค่ะ หรือฝากคำถามไว้ในไลน์ นะค่ะ id line :0925165552

รบกวนกด LIKE เพจ หรือกดเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นจาก toyota ได้เลยนะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ

             

 

   
                          การเช่าซื้อแบบลีสซิ่ง  สำหรับนิติบุคคล


ทางเลือกที่ชาญฉลาด ….สำหรับธุรกิจของคุณ

ด้วยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสูงสุด และช่วยให้ธุรกิจของท่านมีประสิทธิภาพทางด้านการเงิน

  สินเชื่อรถยนต์แบบลีส                                                                                                  

  Lease

  สินเชื่อรถยนต์แบบลีสซิ่ง (Financial Lease)  เป็นทางเลือกที่ เหมาะสำหรับองค์กรและบริษัท

  ด้วยอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านมีสภาพคล่องทาง

  การเงินสูงสุด  โดยปราศจากเงินมัดจำหรือเงินดาวน์  พร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ทางด้าน
  ภาษีสูงสุด

 จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาญฉลาด เพื่อให้ท่านจัดสรรงบประมาณได้สะดวก
 และง่ายกว่าเดิม

ลีส คืออะไร

สินเชื่อรถยนต์แบบลีส เปรียบเสมือนการทำสัญญาเช่าระยะยาว โดยทั่วไประยะเวลาการเช่าจะอยู่ที่ 3 - 4 ปี และเมื่อครบอายุสัญญาเช่า ผู้เช่ามีสิทธิ์เลือกซื้อรถยนต์ดังกล่าวได้ในราคาที่ตกลงกันไว้ ณ วันเซ็นสัญญา

เงื่อนไขทั่วไป

• ผู้เช่าต้องเป็นนิติบุคคล

• ไม่มีเงินดาวน์

• อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate)

• มีสิทธิเลือกซื้อรถยนต์ได้ในราคาที่ตกลงกัน ณ วันเซ็นสัญญา

  

   

  ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเช่าแบบลีส 

ความแตกต่างระหว่างสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) และสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease)

หากสัญญาเช่ามีลักษณะเข้าเกณฑ์หนึ่งข้อหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ จะจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน

อ้างอิงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุงปี 2550) 

การโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญา

1.การโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันสิ้นสุดแห่งสัญญา

2.สิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินที่เช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% ของราคายุติธรรม

3.อายุสัญญาเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของอายุการใช้งาน

4.มูลค่าปัจจุบันของเงินค่าเช่ามากกว่าหรือเท่ากับ 90% ของราคายุติธรรม

5.สินทรัพย์ที่เช่ามีลักษณะเฉพาะ 

ข้อบ่งชี้ :

6.หากผู้เช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าได้ และผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบผลเสียหายที่เกิดกับผู้ให้เช่าเนื่องจากการยกเลิกนั้น

7.ผู้เช่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกำไรหรือผลขาดทุนจากการผันผวนของมูลค่ายุติธรรมของราคาซากที่ขาย (เช่น มูลค่ายุติธรรมของมูลค่าคงเหลือที่อยู่ ในรูปค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าลดให้  ซึ่งรวมแล้วมีจำนวนเท่ากับส่วนใหญ่ของจำนวนที่ได้รับจากการขายมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดสัญญาเช่า)

8.ผู้เช่าสามารถต่อสัญญาเช่าครั้งที่ 2 ด้วยการจ่ายค่าเช่าที่จำนวนต่ำกว่าค่าเช่าในตลาดอย่างเป็นนัยสำคัญ 

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% ของค่าเช่า

โตโยต้า ลีสซิ่ง ได้รับการยกเว้นไม่เป็นผู้ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 5% เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1.ผู้ให้เช่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 60 ล้านบาท และเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม

2.ผู้เช่าเป็นนิติบุคคล

3.กำหนดระยะเวลาการเช่า ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

1.ออกรถได้เลยโดยไม่ต้องดาวน์

2. ดอกเบี้ยถูกกว่าเพราะลดต้นลดดอก

3.สามารถใช้ใบเสร็จผ่อนรายเดือน หักค่าใช้จ่ายได้เต็มจำนวนแต่ ไม่เกิน 36,000 บาทต่อเดือน (ถ้าซื้อปกติหักได้แค่  20% ต่อปี)

4.สามารถซื้อรถคืนได้หลังหมดสัญญา ถ้าผ่อน 36 เดือนซื้อรถคืนจ่าย 20% จากราคาป้ายแดง

5.สามารถซื้อรถคืนได้หลังหมดสัญญา ถ้าผ่อน 48 เดือนซื้อรถคืนจ่าย 10% จากราคาป้ายแดง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนิติบุคคลซึ่งปะกอบกิจการอยู่ในประเทศไทย (เช่น บจก., บมจ., หจก. เป็นต้น)

เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียน และดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

อายุสัญญาเช่าของลีสซิ่ง เริ่มตั้งแต่ 36 เดือน ถึง 48 เดือน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า แบบลดต้น - ลดดอก (Effective Rate)

 

เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นดังต่อไปนี้

เอกสารผู้เช่า 

1.หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)

2.สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม หรือ พาสปอร์ตหน้ารูปถ่าย หน้าวันหมดอายุ หรือหน้าวีซ่าประเทศไทย และ Working Permit (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ)

3.หนังสือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)

4.งบการเงินบริษัทปีล่าสุด

5.สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

(โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราของบริษัทฯ ทุกฉบับ)

 

เอกสารผู้ค้ำประกัน

1.บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน

2.บัญชีเงินฝากอื่น (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3 - 6 เดือน

(โปรดลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)


ฝากกด LIKE ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค๊ะ ^__^ 

โตโยต้าโปรโมชั่นดีที่สุด ,toyota ,โตโยต้า ,โตโยต้าป้ายแดง ,โปรโมชั่นโตโยต้า ,แคมเปญโตโยต้า ,รีโว้ ,ยาริส ,วีออส ,อัลติส ,เซียนต้า ,ฟอร์จูนเนอร์ ,อินโนว่า ,คอมมิวเตอร์ ,คัมรี่ ,อัลฟาร์ด ,เวลฟาย ,yaris ,revo ,altis ,vios ,camry ,sienta ,commuter ,fortuner ,innova ,alphard ,vellfire ,ราคาโตโยต้า ,รถโตโยต้า ,ขายรถ ,toyota ,revo ,รถยนต์ ,โตโยต้า ,ขายรถยนต์ ,Car ,รถกระบะ ,รถกระบะบรรทุก ,รถตู้ทึบ ,กระบะตู้ทึบ ,รถขนส่ง ,รถตู้เย็น,Ativ ,Rocco ,Avanza ,Chr

TOYOTA ,ขายรถ, ซื้อรถ, รถกระบะ, รถตู้, รถปิคอัพ, รถเก๋ง, รถใหม่ 2020, เช็คราคา, โตโยต้า, โปรรถใหม่ ,โปรโมชั่น, โปรโมชั่นรถใหม่

Hilux Revo ,Standard Cab, รีโว่ ตอนเดียว, โปรโมชั่นโตโยต้า,ของแถม,ส่วนลด,ดาวน์ 0,ต่ำ,ลุกค้าเก่า,มอเตอร์โชว์,ไม่ค้ำ,ดอกเบี้ย,น้อย,ผ่อน,นาน


  


Copyright by Poppylove.  Designed by: ThemZa